Edukacja – od przedszkola do uczelni

 nauka przez zabawę, przedszkole

EDUKACJA POWINNA OPIERAĆ SIĘ NA ZASADZIE – NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Zdaniem naukowców rzetelna i solidna edukacja stwarza większą szansę na lepszy start w dorosłym życiu oraz łatwiejsze znalezienie sobie intratnej posady. Najważniejszą zasadą nauczania powinno być przekazywanie, jak najpotrzebniejszej wiedzy, a eliminowanie tak zwanych „zapychaczy” pamięci, które opierają się na podawaniu niepotrzebnych lub zbyt szczegółowych informacji, które nie wnoszą nic istotnego w życie danego ucznia. Warto przyjrzeć się różnym modelom edukacji na całym świecie. Liderem w efektywnym nauczaniu dzieci jest Japonia i kraje Skandynawskie, które posiadają wypracowany program, który polega na uczeniu przez zabawę. W modelu tym wyeliminowano stresujące ocenianie ucznia oraz system kar i nagród.

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI

Przedszkole dla dzieci to miejsce, w którym zabawa i nauka powinny być połączone w jedną całość. Edukacja przedszkolna stanowi integralny element, który rzutuje na dalszy rozwój intelektualny danego dziecka. Ideą, która powinna przyświecać każdej placówce tego typu jest otoczenie opieką oraz zapewnienie, jak najlepszych warunków do rozwoju intelektualnego. Okres przedszkolny to także ważny czas w życiu każdego dziecka. Jeśli kojarzy ono to miejscem z negatywnymi emocjami oraz brakiem poszanowania swojej osoby, to trauma rzutuje na dalszą jego edukacje. Dziecko niechętnie uczęszcza do szkoły podstawowej oraz ma trudności w przystosowaniu się do życia w grupie rówieśniczej.

ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

Zarządzanie uczelnią ma na celu dopasowanie aktualnych wymogów, związanych z reformą traktującą o szkolnictwie wyższym do zapotrzebowania, które wynika z sytuacji, jaka obowiązuje na rynku pracy. Wiele szkól wyższych w ogóle nie kształci młodych ludzi w kierunku, zmierzającym do osiągnięcia przez nich statusu atrakcyjnego kandydata na dane stanowisko pracy. Program studiów jest przestarzały i zbyt obszerny, co powoduje, że absolwent nie posiada odpowiednich umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych.

zarządzenie uczelnią

Znajdź więcej informacji na:

julinek.com.pl

pcgacademia.pl